Asianajotoimisto HH Partners

HH Partners
Asianajotoimisto
Bulevardi 7, 5. krs
PL 232
00101 Helsinki
Puh. 09 177 613

Teknologia

Teknologia-alan oikeudellisissa asioissa edellytetään kykyä sovittaa yhteen nopeasti kehittyvä liiketoiminta hitaasti muuttuvan säännöstön kanssa. Mitä uudempi liiketoiminta on kyseessä, sitä enemmän kokemusta ja näkemystä tarvitaan oikeudellisten vaatimusten yhteensovittamisessa liiketoiminnan kanssa niin, että ratkaisut tukevat liiketoiminnan tavoitteita.

Löydämme yhdessä asiakkaamme kanssa sellaiset ratkaisut tämän oikeudellisiin tarpeisiin, joilla autamme ja tuemme asiakastamme liiketoimintatavoitteidensa toteuttamisessa. Tämän mahdollistavat juristiemme laaja ja monipuolinen kokemus alan tehtävistä ja jatkuvasti uutta etsivä työskentelytapamme.

Hoitamiimme teknologia-alan toimeksiantoihin kuuluvat muun muassa tietojärjestelmä- ja ulkoistusprojektit, sopimusneuvottelut, IPR-strategioiden ja -toimintatapojen suunnittelu sekä tuotteiden ja liiketoiminnan oikeudellinen strukturointi ja suunnittelu. Meillä on vankka kokemus myös Internet-liiketoimintojen ja sähköisen kaupankäynnin juridiikasta sekä tietosuojakysymyksistä. Osaamistamme täydentää se, että osa teknologiajuristeistamme hoitaa myös immateriaalioikeudellisia tehtäviä.

Laajan kansainvälisen verkostomme avulla voimme auttaa asiakkaittamme lähes kaikkialla maailmassa. Olemme myös jäsenenä teknologia-asioihin keskittyvässä Ecomlex-yhteisössä.

Toimistomme teknologiaosaamista ja juristejamme suositellaan laajasti kansainvälisissä julkaisuissa. Itse asiassa jokaista teknologiaryhmämme seniorijuristia suositellaan useassa eri julkaisussa.

Avoin teknologia

Avoimet teknologiat vaativat erityisosaamista ja avoimen teknologian ryhmämme on todennäköisesti Suomen laajin. Avoin teknologia kattaa avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimet rajapinnat, avoimen innovaation sekä näihin liittyvät yritysten ja organisaatioiden yhteistyömallit.

Lisätietoja antavat:

Martin von Willebrand


Alf-Ole Wanamo


Miika Erkkilä

TAGLaw - maailmanlaajuinen liittouma

HH Partners on jäsen TAGLaw®:ssa, joka on maailmanlaajuinen yli 145 itsenäisen asianajotoimiston liittouma...

True partnership

Toimintamme perustuu true partnership -periaatteelle. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkaidemme omistusosuudet toimistostamme ovat yhtä suuret ja että toimiston tulos jaetaan tasan osakkaiden kesken. Yksittäisen osakkaan... (lue lisää)

Yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme yhteyttä:

email address:
Homepage:
URL:
Comment: