Johanna Sandberg

Johdon assistentti
Faksi: +358 9 653 873

Johanna Sandberg avustaa juristejamme erilaisissa toimeksiantoihin liittyvissä tehtävissä.