Johanna Sandberg

Johdon assistentti

Johanna Sandberg avustaa juristejamme erilaisissa toimeksiantoihin liittyvissä tehtävissä.