Asiantuntemuksemme

HH Partnersilla on Suomen todennäköisesti laajin avoimen teknologian osaamisryhmä. Avoimia teknologioita hyödyntäville on tyypillistä, että liiketoimintamallit poikkeavat suljetun teknologian malleista. Hyvä ymmärryksemme ja kokemuksemme yhteistyömalleista, avoimista liiketoiminnoista ja ansaintamalleista, yhteisöstä ja teknologiasta auttaa meitä neuvomaan asiakkaitamme tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Avoin teknologia kattaa avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimet rajapinnat, avoimen innovaation sekä näihin liittyvät yritysten ja organisaatioiden yhteistyömallit.

Autamme asiakkaitamme avoimen teknologian ja juridiikan risteyksessä 

 • Open source policy eli avoimen koodin toimintatavat 
  • Tuemme organisaatiota avoimen koodin käytössä ja riskien hallinnassa. 
  • Autamme kohottamaan organisaation osaamista ja toimintatapoja, mikä myötävaikuttaa muun muassa osaavien kehittäjien rekrytointiin. Kompetenssin kasvun ja toimintamallien johdosta riskit laskevat ja positiiviset mahdollisuudet kasvavat. 
  • Koodin kontribuointi on yleistyvää ja monet kehittäjät toivovat sitä organisaatioltaan. Lisäksi kontribuutiosta hyötyvät myös asiakkaat. Neuvomme, miksi koodin kontribuoiminen – eli lisensoiminen avoimesti avoimen koodin projekteille – todellakin kannattaa, jo pelkästään itsekkäistä syistä. 
  • Autamme nykyisen koodin avaamisessa ja neuvomme avoimen kehittämisen parhaissa toimintatavoissa. 
  • Tuemme yksittäisissä compliance-tarkastuksissa sekä haastavissa rajanvetokysymyksissä. 
 • Automatisoidut compliance-tarkastukset 
  • Valikoitujen avoimien työkalujen käyttöönotto suoraan organisaation CI/CD-putkeen. 
 • Yrityskaupat, joissa ohjelmistot merkittävässä osassa 
  • Hoidamme koko yrityskaupan juridiikan. Lisäksi meillä on ohjelmistojen IPR:ien ja avoimen teknologian erityistuntemus. 
  • Autamme ymmärtämään yrityskaupan kohteeseen liittyviä riskejä sekä kohteen osaamistasoa avoimen koodin hallintaan liittyen. 
  • Voimme avustaa kohdetta kehittämään toimintatapojaan. 
  • Voimme toteuttaa koodiskannauksia ja -tarkistuksia, tai tukea erilaisten skannausratkaisujen käytössä. 
 • Avoimen projektin hallinta 
  • Oikean lisenssin valinta ja muut tärkeät toimintatavat. 
  • Miten rakennat avoimen koodin ohjelmistotuotteen projektin ja hallinnan parhaita käytäntöjä noudattaen. 
 • Tuki strategian kehittämisessä 
  • Miten hyödynnätte avointa liiketoimintanne kilpailuedun rakentamisessa? 
  • Tuotamme strategiaa koskevat palvelut yleensä yhteistyössä strategiakonsultin kanssa. 

HH Partnersin avoimen teknologian ryhmä on viiden hengen kokoinen: ryhmänvetäjänä toimii osakas Martin von Willebrand ja muut jäsenet ovat osakas Miika Erkkilä, asianajaja Henri Tanskanen, lakimies Mikko Murto, lakimies Toni Päärni sekä vaihtuva compliance-harjoittelija. 

 

Referenssejämme

Validos ry jäseninään Fujitsu Finland Oy, Comptel Oyj, Cybercom Finland Oy, Wapice Oy, Vaisala Oyj, Cargotec Finland Oy, Tieto Oyj, Tekla Oyj, Cassidian Finland Oyj, Symbio Finland Oy ja Sandvik Mining and Construction Oy: jatkuva neuvonta avoimen lähdekoodin käytöstä, avoimen datan sekä rajapintojen käytöstä, policy-kysymykset, koulutukset

Aalto yliopisto: CC 4.0 -lisenssien kääntämisprojekti.

Codership Oy: neuvonta useissa avoimen lähdekoodin sopimus-, liiketoiminta- ja policy-asioissa. Yhtiön tuote Galera Cluster on GPLv2 lisensioitu MySQL- ja MariaDB replikointi- ja klusterointijärjestelmä.

Kolibre rf: neuvonta avoimen lähdekoodin julkaisuun ja hallintaan liittyvissä asioissa.

Ixonos Oyj: neuvonta mm. avoimen lähdekoodin julkaisemisessa ja yhteistyön rakentamisessa.

Free Software Foundation Europe e.V.: Neuvonta julkisiin hankintoihin liittyvässä projektissa.

Ympäristöministeriö: neuvonta julkisessa, avoimen lähdekoodin hankinnassa.

COSS ry: yhdistyksen perustaminen ja siihen liittyvät liiketoimintasiirrot.

NÖSS r.f. ja Pratsam Ab: Ohjelmiston julkaiseminen avoimena lähdekoodina, yhteistyön muodostaminen avoimen lähdekoodin projektiksi, Kolibre r.f. perustaminen.

Useita startup-yrityksiä: neuvonta avoimen lähdekoodin hankkimisessa, hyödyntämisessä, liiketoimintamalleissa sekä julkaisuissa.

Validos ry: yhteistyön ja yhdistyksen perustaminen, yhdistyksen hallinnointi.

MySQL AB: listautumis- ja yrityskauppaneuvonta immateriaalioikeuksien sekä yhtiö- ja työoikeuden osalta.