HH Partners tarjoaa WhistleSafe-palvelua

 

HH Partners tarjoaa nyt whistleblowing-ilmoituskanavapalvelua. Palvelumme on nimeltään WhistleSafe ja se poikkeaa muista tällä hetkellä markkinoilla olevista palveluista muun muassa siten, että palveluumme kuuluu ilmoitusten esikäsittely. Tämä esikäsittely tarkoittaa sitä, että ilmoituskanavan kautta tulevan ilmoituksen aiheellisuutta ja jatkoselvittelyiden tarvetta arvioi ensivaiheessa whistleblowing-sääntelyyn perehtynyt toimistomme juristi.

Whistleblowing-ilmoituskanavaa koskeva sääntely on tullut voimaan jo EU-tasolla ja sitä koskeva kansallinen sääntely tultaneen saattamaan voimaan viimeistään kesään 2022 mennessä.

Aluksi sääntely velvoittaa vähintään 250 henkilöä työllistäviä organisaatioita ottamaan käyttöön ilmoituskanavan. Myöhemmin velvollisuus tulee koskemaan myös sellaisia organisaatioita, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä.

WhistleSafe-palvelumme kehittämisessä on hyödynnetty HH Partnersin pilottiasiakkaita. Yhteistyön ansiosta WhistleSafe-palvelumme on helppokäyttöinen. Käyttäjien tarpeet on huomioitu ja ne ovat palvelumme keskiössä. Palvelumme teknisen ilmoitusalustan tarjoaa kokenut ruotsalainen kumppanimme Lantero AB.

WhistleSafe-palvelun käyttäjänä voitte huoletta keskittyä omaan ydinosaamiseenne. Käyttämällä palveluamme saatte samalla kertaa käyttöönne niin ulkoisen palveluntarjoajan käyttämisen hyödyt kuin asianajotoimintaan yleisesti liittyvät hyödyt. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

  • HH Partnersin asianajotoimistona tarjoama oikeudellinen asiantuntemus kaikissa ilmoituskanavan käytön eri vaiheissa;
  • asianajotoimiston muuhun ulkoistettuun palveluntarjoajaan nähden ilmoituskanavalle tuoma korottunut riippumattomuus ja uskottavuus; sekä
  • asianajotoimintaan kuuluva, lakiin perustuva salassapito ja luottamuksellisuus.

WhistleSafe-palveluumme kuuluvat seuraavat keskeisimmät elementit:

  • Lantero AB:n tarjoama tekninen ilmoituskanava ilmoitusten lähettämiseen ja vastaanottoon;
  • avustaminen ilmoituskanavan käyttöönotossa;
  • tarvittavat asiakirjapohjat ilmoituskanavan käyttöönottamiseksi ja käyttämiseksi, mm.  yhteistoimintamenettelydokumentit, koulutus- ja tiedotusmateriaalit, sekä luonnos Whistleblowing Policy -dokumentiksi;
  • säännöllinen koontiraportointi vastaanotetuista ilmoituksista organisaation sisäistä jatkokäsittelyä varten; ja
  • kanavan kautta tulevien ilmoitusten esikäsittely juristimme toimesta.

WhistleSafe-palvelumme on hinnoiteltu edullisesti. Se on mahdollista saada käyttöön myös täysin kiinteähintaisesti.

Vaikka organisaationne ei vielä olisi sääntelyn perusteella velvollinen ottamaan ilmoituskanavaa käyttöön, ilmoituskanavan käyttöönotto on silti suositeltavaa. Organisaation, sen omistajien ja sen johdon intressissä on saada tieto ongelmista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi ottamalla ilmoituskanavan käyttöön viestitte henkilöstöllenne, sidosryhmillenne ja yhteistyökumppaneillenne, että suhtaudutte vakavasti vastuullisuuteen ja eettisyyteen.

Lisätietoja

Asianajaja Terhi Lehtopolku

Asianajaja Miika Erkkilä


Tarpeena Whistleblowing-kanava?

Tutustu HH Partnersin WhistleSafe-palveluun.