Toimistomme

Ecomlex

Ecomlex

Olemme vuodesta 2001 lähtien olleet jäsenenä Ecomlexissä, joka on Euroopan laajuinen sähköiseen kaupankäyntiin, teknologiaan, tietosuojaan ja yksityisyydensuojaan keskittyvä asianajotoimistojen yhteistyöverkosto.

Ecomlexin eurooppalainen toimipisteverkosto tukee kansainvälistä asiakaskuntaa Ecomlexin Silicon Valleyn ja Kiinan ohella. Ecomlex toimii myös useilla muilla lainkäyttöalueilla erityisten maakohtaisten tiimien kautta.

Ecomlexillä on yli 1700 työntekijää 25 toimipisteessä, jotka kaikki tarjoavat ammattitaitoista neuvontaa, mikä perustuu Ecomlexin asiakkaiden tarpeiden perusteelliseen ymmärtämiseen. Ecomlexin asiakkaat luottavat Ecomlexin neuvontaan työssä, jolla voi olla valtava vaikutus heidän liiketoimintaansa tai organisaatioonsa.

Ecomlex – Asiantuntijat

Ecomlex on Euroopan johtavien lakimiesten asiantuntijaverkosto, jolla on yli 20 vuoden asiantuntemus tietotekniikasta, sähköisestä kaupankäynnistä sekä tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta. Ecomlexin 18 jäsentoimistoa kattavat Euroopan tärkeimmät kauppa- ja rahoituskeskukset. Ecomlexin jäsenet ovat alan johtavia asiantuntijoita, jotka kaikki tuntevat paikalliset markkinansa ja kykenevät yhdistämään kansallisen asiantuntemuksensa tehokkaasti laajempaan eurooppalaiseen kehykseen, jota tarvitaan rajat ylittävien hankkeiden toteuttamisessa.

Ecomlexin palveluiden laajuus heijastaa Ecomlexin keskeisiä erikoisaloja oikeusalan ammattilaisena. Ecomlexin asiantuntemus liiketoimintakriittisissä hankkeissa on kehittynyt vuosien varrella, joten asiakkaat voivat olla varmoja siitä, että he saavat parhaat mahdolliset saatavilla olevat neuvot.

Ecomlex on asiantuntijaverkosto, joka rakentuu ihmisten ympärille kaikkine moninaisuuksineen, ja jossa vallitsee terve tasapaino juridisen huippuosaamisen ja  käytännönläheisen lähestymistavan välillä.

Ecomlex – Laatu

Palvelun laatu. Ihmisten laatu. Ecomlexin asiakkaat hyötyvät siitä, että he työskentelevät paikallisen yrityksen kanssa omalla kielellään ja samalla voivat hyödyntää Ecomlex-verkoston kattavuutta ja asiantuntemusta. Tiiviin yhteistyön ansiosta Ecomlexin jäsenyritykset tarjoavat asiakkaille saumatonta tukea eri hallintoalueilla. Ecomlexin jäsenet hyödyntävät yhdessä pitkäaikaisia suhteitaan sekä yhdistettyä asiantuntemustaan, ja tuovat syvää toimialatuntemusta kunkin asiakkaan yksilöllisiin ongelmiin.

Ecomlex tarjoaa räätälöityä neuvontaa niin yritysjärjestelyissä kuin strategisissa kysymyksissä ja riita-asioihin liittyvissä asioissa. Kaikissa tapauksissa Ecomlexin tavoitteena on tarjota nopeasti reagoivaa, teknisesti erinomaista ja kustannustehokasta palvelua, johon Ecomlexin asiakkaat voivat luottaa.

Ecomlex – Arvo

Ecomlex pyrkii tuottamaan maksimaalista arvoa tarjoamalla strategista palvelua, joka on räätälöity asiakkaiden painopisteiden mukaan sekä tarjoamalla parhaiten sopivat asiantuntijat hoitamaan projektia.

Ecomlexin asiakkaat hyötyvät yhtenäisestä rakenteesta, jonka ansiosta he voivat välttää kalliin ja aikaa vievän prosessin, jossa on etsittävä erilliset oikeudelliset neuvonantajat kaikille asiaankuuluville lainkäyttöalueille. Ecomlex tarjoaa kilpailukykyisen hinnoittelurakenteen, jossa maksujärjestelyjä koordinoi asiaa hoitava yritys. Tämä tarkoittaa, että Ecomlex voi toimittaa yhden laskun kaikesta työstään eri alueilla.

HH Partnersin ja Ecomlexin asiakkaat

Asiakkaita, joita olemme palvelleet Ecomlex-verkoston kautta, ovat muun muassa sosiaalisen median sivustot ja kahvilaketjut sekä lääke-, biotieteiden ja lääkinnällisten laitteiden yritykset, energiantoimittajat, pankit ja johtavat teknologiayritykset.

Julkisia asiakkaita ovat muun muassa:

  • Peloton Interactive, Inc.
  • LinkedIn
  • Red Bull
  • eBay
  • Expedia
  • Olympus
  • Meta – WhatsApp, Facebook and Oculus ja
  • Netflix.