Teknologia, immateriaalioikeudet ja yrityskaupat

Maailma muuttuu. Yhä useammassa organisaatiossa teknologia ja ohjelmistot ovat keskeisiä muutosvoimia. Liiketoiminta muuttuu palveluiksi ja teknologia mahdollistaa uudenlaista arvonluontia asiakkaissa ja koko arvoketjussa. Murros vaikuttaa muun muassa ansaintaan, kilpailuedun rakentamiseen ja suojaamiseen ja sitä kautta sopimuksiin ja tuotekehitykseen.

HH Partnersin tehtävä on auttaa asiakkaitamme tässä murroksessa: autamme kilpailuedun rakentamisessa ja kilpailukyvyn hyödyntämisessä. Ymmärrämme muutoksen. Valitsemalla lakiasioihin parhaan kumppanin, varmistat, että saatte teknologiamurroksesta parhaan hyödyn organisaationne toiminnalle.

Jotta olisimme mahdollisimman hyvä juridiikan kumppani auttamaan teknologiamurroksessa, keskitymme erityisesti näihin osaamisalueisiin: teknologiajuridiikkaan, immateriaalioikeuksiin ja yrityskauppoihin.