Lakitoimisto vai asianajotoimisto

Olemme liikejuridiikan asianajotoimisto. Monen asiakkaamme suussa olemme kuitenkin yksinkertaisesti lakitoimisto. Mitä ero nimityksillä on?

Lakitoimisto

Lakitoimisto on yleisnimitys, jota voidaan käyttää niin asianajotoimistosta kuin muistakin oikeudellisia palveluita tarjoavista yrityksistä. Puhekieleen on asiakkaiden keskuudessa varsin hyvin vakiintunut nimitys ”meidän lakitoimisto”. Näin HH Partnerskin on lakitoimisto, vaikka on samalla myös asianajotoimisto.

Tarjoamme yrityksille monipuolisesti yristysten tarvitsemat oikeudelliset palvelut. Jaamme toimintamme seuraaviin osaamisalueisiin:

Asianajotoimisto

HH Partnersin osakkaat ovat kaikki Suomen Asianajajaliiton jäseniä ja siten toimistomme ja sen henkilökunta on asianajajaliiton valvonnassa. Asianajajaliiton valvonta on asiakkaiden etu, sillä se varmistaa muutamat perusasiat – kuten toiminnan valvonnan ja vastuuvakuutukset – sekä tarjoaa myös asiakkaiden käyttöön resursseja esim. palkkioriitoihin liittyen.

Lakiasiaintoimisto

Lakiasiaintoimisto on sellaisten yritysten käyttämä nimike, jotka eivät ole asianajotoimistoja. Tällaisen toimiston palveluksessa on yleeensä syytä kuitenkin olla vähintäänkin joku oikeustieteellisen koulutuksen saanut henkilö.