Asiantuntemuksemme

Yrityssaneeraukset ja konkurssit ovat viime aikoina lisääntyneet merkittävästi. Asianajajamme hoitavat jatkuvasti selvittäjän tehtäviä yrityssaneerausmenettelyissä sekä pesänhoitajan tehtäviä konkurssimenettelyissä. Olemme vuosien mittaan saaneet runsaasti kokemusta erikokoisten ja eri toimialoilla toimivien yhtiöiden maksukyvyttömyysmenettelyistä, mikä mahdollistaa tehokkaan ja tasapuolisen tehtävien hoitamisen.

Erityisesti yrityssaneerausmenettelyjen onnistunut läpivieminen edellyttää paitsi yrityssaneerausmenettelyn erinomaista tuntemusta, myös taloudellisiin asioihin perehtyneisyyttä. Konkurssimenettelyissä puolestaan korostuu pesänhoitajan taito ottaa konkurssiin mennyt yhtiö nopeasti haltuun ja ryhtyä oikeanlaisiin toimiin mahdollisimman hyvän realisaatiotuloksen aikaansaamiseksi.

Konkursseihin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa asianajaja Markku Korvenmaa ja yrityssaneerausmenettelyihin liittyvissä asioissa asianajaja Arto Kukkonen.

Hoidamme myös vapaaehtoisia saneerausmenettelyjä ja avustamme takaisinsaantia koskevissa riita-asioissa sekä johdon vastuuta koskevissa kysymyksissä, jotka aika ajoin tulevat esille maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä.