Asiantuntemuksemme

Riitoja ei ole aina mahdollista välttää. Olipa kysymys rutiiniasiasta tai monimutkaisesta teknisestä riidasta tavoitteemme aina on saavuttaa päämiehellemme paras mahdollinen lopputulos. Riitojenratkaisutoimintamme käsittää asioiden hoitamisen yleisissä tuomioistuimissa ja erikoistuomioistuimissa, välimiesmenettelyssä sekä vaihtoehtoisissa riitojenratkaisumenettelyissä. Lakimiestemme osaaminen oikeudenkäyntiasioissa on saavutettu vuosia kestäneen toiminnan ja sitä kautta saavutetun kokemuksen kautta.

Meillä on laaja asiantuntemus erityyppisten yhtiöoikeudellisten riitojen sekä sopimus- ja vahingonkorvausriitojen hoitamisesta samoin kuin immateriaalioikeudellisista asioista, esimerkiksi patentti-, tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja työsuhdekeksintöriidoista, sekä riidoista, jotka liittyvät telekommunikaatioalaan ja informaatioteknologiaan, rakentamiseen, konkursseihin ja maksukyvyttömyyteen, työoikeuteen, vakuuksiin, kilpailu- ja markkinointioikeuteen, verotukseen sekä työturvallisuuteen.

Neuvomme ja edustamme asiakkaita lähes kaikilla keskeisillä liiketoiminta-alueilla, joista esimerkkeinä mainittakoon rahoitustoiminta, telekommunikaatio, rakennustoiminta ja kiinteistöt.