Asianajotoiminta – Asianajotoimisto

Asianajotoiminta

HH Partners on asianajotoimisto. Toimistomme kaikki osakkaat ja osa muista lakimiehistä ovat asianajajia ja siten Suomen Asianajajaliiton jäseniä.

Asianajotoiminta on lailla säänneltyä toimintaa. Asianajajia koskevat muun muassa laki asianajajista, asianajajaliiton säännöt ja tapaohjeet. Suomen Asianajoliiton sivuilla on tarkemmin kuvattu asianajotoiminnan sääntelyä. HH Partnersilla on Suomen Asianajajaliiton sääntöjen edellyttämä vastuuvakuutus Pohjola Vakuutus Oy:stä.

Suomen Asianajajaliiton tehtävänä on taata ammattitaitoisten asianajopalveluiden saatavuus. Jäsenet ovat kokeneita lakimiehiä, jotka täyttävät erityiset kelpoisuusvaatimukset. Liitolla on lisäksi lakiin perustuva velvollisuus valvoa asianajajien toimintaa.

Lakitoimisto, lakimies vai asianajaja?

HH Partners on asianajotoimisto ja useat toimistomme lakimiehistä ovat asianajajia. Asianajajat ovat samalla lakimiehiä. Asianajotoimisto on aina yritys, joka harjoittaa vain oikeudellista neuvontaa ja jonka toimintaa Suomen Asiajajajaliitto valvoo.

Yleiskielen ilmaisuna asianajotoimistoista käytetään usein nimitystä lakitoimisto, mutta sanalla lakitoimisto voidaan viitata myös lakiasiaintoimistoihin. Lakiasiantoimistot ovat yrityksiä, joiden toimintaa Suomen Asianajajaliitto ei valvo ja jotka voivat harjoittaa muutakin liiketoimintaa kuin oikeudellista neuvontaa.