Asianajotoimisto HH Partners

HH Partners
Asianajotoimisto
Bulevardi 7, 5. krs
PL 232
00101 Helsinki
Puh. 09 177 613

Yrityssaneeraukset ja konkurssit

Yrityssaneeraukset ja konkurssit ovat viime aikoina lisääntyneet merkittävästi. Asianajajamme hoitavat jatkuvasti selvittäjän tehtäviä yrityssaneerausmenettelyissä sekä pesänhoitajan tehtäviä konkurssimenettelyissä. Olemme vuosien mittaan saaneet runsaasti kokemusta erikokoisten ja eri toimialoilla toimivien yhtiöiden maksukyvyttömyysmenettelyistä, mikä mahdollistaa tehokkaan ja tasapuolisen tehtävien hoitamisen.

Erityisesti yrityssaneerausmenettelyjen onnistunut läpivieminen edellyttää paitsi yrityssaneerausmenettelyn erinomaista tuntemusta, myös taloudellisiin asioihin perehtyneisyyttä. Konkurssimenettelyissä puolestaan korostuu pesänhoitajan taito ottaa konkurssiin mennyt yhtiö nopeasti haltuun ja ryhtyä oikeanlaisiin toimiin mahdollisimman hyvän realisaatiotuloksen aikaansaamiseksi.

Konkursseihin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa asianajaja Markku Korvenmaa ja yrityssaneerausmenettelyihin liittyvissä asioissa asianajaja Arto Kukkonen.

Hoidamme myös vapaaehtoisia saneerausmenettelyjä ja avustamme takaisinsaantia koskevissa riita-asioissa sekä johdon vastuuta koskevissa kysymyksissä, jotka aika ajoin tulevat esille maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä.
 

Yrityssaneeraus

Lisätietoja antavat:

Korvenmaa, Yrityssaneeraukset, Konkurssit

Markku Korvenmaa

Kukkonen, Yrityksen konkurssi, Osakeyhtiön konkurssi

Arto Kukkonen

 

TAGLaw - maailmanlaajuinen liittouma

HH Partners on jäsen TAGLaw®:ssa, joka on maailmanlaajuinen yli 145 itsenäisen asianajotoimiston liittouma...

True partnership

Toimintamme perustuu true partnership -periaatteelle. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkaidemme omistusosuudet toimistostamme ovat yhtä suuret ja että toimiston tulos jaetaan tasan osakkaiden kesken. Yksittäisen osakkaan... (lue lisää)

Yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme yhteyttä:

email address:
Homepage:
URL:
Comment: