Asianajotoimisto HH Partners

HH Partners
Asianajotoimisto
Bulevardi 7, 5. krs
PL 232
00101 Helsinki
Puh. 09 177 613

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

Riitoja ei ole aina mahdollista välttää. Olipa kysymys rutiiniasiasta tai monimutkaisesta teknisestä riidasta tavoitteemme aina on saavuttaa päämiehellemme paras mahdollinen lopputulos. Riitojenratkaisutoimintamme käsittää asioiden hoitamisen yleisissä tuomioistuimissa ja erikoistuomioistuimissa, välimiesmenettelyssä sekä vaihtoehtoisissa riitojenratkaisumenettelyissä. Lakimiestemme osaaminen oikeudenkäyntiasioissa on saavutettu vuosia kestäneen toiminnan ja sitä kautta saavutetun kokemuksen kautta.

Meillä on laaja asiantuntemus erityyppisten yhtiöoikeudellisten riitojen sekä sopimus- ja vahingonkorvausriitojen hoitamisesta samoin kuin immateriaalioikeudellisista asioista, esimerkiksi patentti-, tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja työsuhdekeksintöriidoista, sekä riidoista, jotka liittyvät telekommunikaatioalaan ja informaatioteknologiaan, rakentamiseen, konkursseihin ja maksukyvyttömyyteen, työoikeuteen, vakuuksiin, kilpailu- ja markkinointioikeuteen, verotukseen sekä työturvallisuuteen.

Neuvomme ja edustamme asiakkaita lähes kaikilla keskeisillä liiketoiminta-alueilla, joista esimerkkeinä mainittakoon rahoitustoiminta, telekommunikaatio, rakennustoiminta ja kiinteistöt.

Oikeudenkäynti, Oikeudenkäynnit

Lisätietoja antavat:

Nikupaavola, Oikeudenkäynnit, Oikeudenkäynti

Jari Nikupaavola

Kukkonen, Oikeudenkäynti, Oikeudenkäynnit

Arto Kukkonen

 

TAGLaw - maailmanlaajuinen liittouma

HH Partners on jäsen TAGLaw®:ssa, joka on maailmanlaajuinen yli 145 itsenäisen asianajotoimiston liittouma...

True partnership

Toimintamme perustuu true partnership -periaatteelle. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkaidemme omistusosuudet toimistostamme ovat yhtä suuret ja että toimiston tulos jaetaan tasan osakkaiden kesken. Yksittäisen osakkaan... (lue lisää)

Yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme yhteyttä:

email address:
Homepage:
URL:
Comment: